Magic Mirror

Revolutionerande nyhet i hisskorgar för fastighetsägare.

Att ta tillvara stunden som användarna tillbringar i hisskorgar har alltid varit viktigt och många typer av lösningar används. Vid resan i hisskorgen ges tillfälle att under några minuter få full uppmärksamhet för att ge information, upplevelser eller andra typer av budskap.

Ny teknik skapar nya unika möjligheter
Tekniken som fått benämningen “Magic Mirror” bygger på att informationsskärmen är helt integrerad i en spegel. När den inte används för budskap ser den ut som en helt vanlig spegel. När den används för att kommunicera ett budskap kommer informationen direkt i “spegeln” på ett för betraktaren nästan magiskt sätt.

– Det är ett sätt att kommunicera som ger otaliga möjligheter, säger Henning Beyer, VD på Åhmans i Åhus. Precis som i en TV eller på en dataskärm kan all typ av kommunikation visas upp på ett mycket elegant sätt. Magic Mirror som går att få i olika format upp till 55 tum integreras helt i hisskorgsinredningen eller monteras utanpåliggande om det passar bättre. Bildskärmen är alltid skyddad av spegelglaset och går inte att ta på utan speciell utrustning.

Magic Mirror har blivit mycket populär bland många typer av fastighetsägare och olika typer av hyresgäster.

Passar all typer av hisskorgar
– Det har visat sig att det finns ett stort intresse för montera en Magic Mirror i de flesta typer av fastigheter, berättar Rolf Wennerström säljare på Åhmans i Åhus. I allt från hyresfastigheter där fastighetsägaren vill satsa på god och snabb information till kontorsfastigheter där företagen vill informera om sin verksamhet. Även hotell och andra kommersiella fastigheter har stor nytta av funktionen. Upplevelsen och enkelheten i både installation av spegeln och i att skapa innehåll har mottagits mycket positivt. Vid nyproduktion kommer det att bli mer eller mindre standard att en “Magic Mirror” integreras i hisskorgsinredningen.

Allt är möjligt
Vid installation står Åhmans i Åhus för montage och integration i alla typer av nya eller befintliga hisskorgar oberoende av hissfabrikat. Mjukvaran och den digitala tekniken sköts av JML-System som är experter på teknik och innehåll. Allt samordnas genom hissentreprenören som ansvarar för skötsel av hissanläggningen.

I systemet ingår ett antal färdiga intuitiva moduler som, trafikläge, väder, Youtube, kalender, lägenhetsinformation, dagens händelser/gäster och utöver dessa är allt möjligt att skapa på ett helt individualiserat sätt.

Många fördelar
– Att ta tillvara den lilla ostörda stunden i hissen för information eller för att skapa en upplevelse kan betyda mycket, berättar Rolf. Rent praktiska fördelar är att lösningen är vandalsäker, lättservad och lätt att installera och det är lätt att komma igång med att skapa det önskade innehållet.

En känsla som är svår att beskriva – Det är svårt att beskriva känslan, när det man tror är en vanlig spegel plötsligt får liv, berättar Henning på Åhmans med stor inlevelse. Med ett bra innehåll kan man uppnå effekter som i ordets rätta bemärkelse kan beskrivas som magiska eller till och med sublima. Kontakta oss så kan vi visa olika exempel samt ge kontakt med företag som arbetar med teknik och innehåll.

För mer informatio kontakta:
• ROLF WENNERSTRÖM
• 08 - 588 33 333
• rolf@ahmans.se
• HENNING BEYER, VD
• 044 – 28 99 05
• henning@ahmans.se

Copyright 2017 Åhmans i Åhus