Foliering av hisskorgar

Ett hot mot säkerheten i hissar?

Enligt Boverkets hissföreskrifter skall vid byte av hisskorgsinredning hela hissanläggningen moderniseras för att höja säkerhetsnivån. Som hisskorgsinredning räknas allt fast material i hisskorgen.

Boverket har dock godkänt applicering av foliering och målning av hisskorgar, dessa åtgärder skall ses som en icke permanent åtgärd och kan likställas med affischering eller dekaler.

På marknaden erbjuds nu "foliering" av vissa aktörer. Folien monteras på skivmaterial, i kombination med nytt undertak, golvbeläggning och komponenter. I praktiken räknas detta naturligtvis som en ny hisskorgsinredning Genom att erbjuda lösningarna direkt till fastighetsägarna flyttas därmed modernisering och säkerhetsåtgärder i hissarna framåt i tiden, i praktiken som en metod för att kringgå hissföreskrifterna. Åhmans hisskorgsinredningar levereras alltid via fristående hissentreprenörer och anpassas i nära samarbete med dem. På detta sätt säkerställs att anläggningen får en konstruktionskontroll och man slipper alla de problem som uppstår om det först vid revisionsbesiktningen upptäcks att hissen inte uppfyller alla föreskrivna krav.

Copyright 2017 Åhmans i Åhus