// Renovering av befintliga hissar

Hissrenovering kan göras på många sätt

Renovering eller nytt - vi hittar den bästa lösningen
Färdiga, snabba och kostnadseffektiva utbytespaket för standardhissar eller varsam hantverksmässig renovering av vackra sekelskifteshissar – vi har lösningarna och kompetensen i båda fallen.

Är du osäker på reglerna - prata med oss
Tiotusentals hissar i Sverige kommer att behöva anpassas de närmaste åren för att uppfylla föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt Boverket. Den största synbara förändringen är kravet på dörr i hisskorgar. Görs förändringar i styrsystem, maskineri eller korginredning krävs att korgdörr installeras samtidigt (enligt de så kallade H 10-reglerna).

Smarta lösningar som sparar pengar
Vi har skapat lösningar med lättviktskorgar, i trä eller stål-stomme, som i de flesta fall gör det möjligt att snabbt och smidigt byta ut hela hisskorgen till en ny med korgdörr utan att göra den tyngre. På så sätt undviks dyra förändringar i övriga tekniska komponenter.

Vid vissa renoveringsprojekt kan det räcka med att byta vägg-, tak- och golvbeläggning och eventuellt belysning samt vissa tillbehör för att få en hisskorg som upplevs som helt ny och som uppfyller alla säkerhetsregler. Du kan också köpa en så kallad "Black Box" och låta oss inreda den när bygget närmar sig färdigställande.

Vi försöker alltid bidra till att du kan behålla så mycket som möjligt av befintlig teknisk utrustning som t. ex. gejdrar och bärram. På så sätt minimeras projektets miljöbelastning såväl som totalkostnad.

Glöm inte hisskorgens samspel med husets arkitektur och färger
Vid renovering av befintliga hissar är det viktigt att man låter fastighetens karaktär och färgskala återspeglas i hisskorgens utseende. Merkostnaden för en snygg och miljöanpassad hisskorg är minimal i sammanhanget.

Oavsett vilken lösning du väljer kommer du att vara stolt över resultatet i många, många år. Tala med din hissentreprenör för mer information om bästa lösningen för just din hissanläggning.

Copyright 2017 Åhmans i Åhus