// Projektering av hisskorgar

Prata hiss med oss tidigt i processen

Nära samarbete ger bästa resultat
Projektering sker genom ett nära samarbete med hissentrepenörer, beställare, arkitekter och konsulter i syfte att skapa den estetiskt och totalekonomiskt bästa lösningen.

Val av material och konstruktion styrs i hög grad av beställarens krav och de tekniska förutsättningarna.

Genom att i ett tidigt skede av projekteringen betona vikten av hisskorgens utseende kan beställare, arkitekter och konsulter uppnå de bästa lösningarna. Ofta är vi på Åhmans via konsulter engagerade i projekt som ännu inte är upphandlade.

Dessutom underlättas hisskorgsprojektering via all den informaton som finns på Åhmans webbsida. Allt från olika referensbilder till konkreta komponenter.

Copyright 2017 Åhmans i Åhus