// Produktion av hisskorgsinredning

Rationell produktion gör oss konkurrenskraftiga

Lean Production och hantverkskunnande är ledorden
I vår produktionsanläggning i Åhus finns cirka 35 anställda. Vi har en modern och rationell produktion där senaste teknik kombineras med mångårigt hantverkskunnande. Här finns bland annat en egen konstruktionsavdelning, snickeri, lackeringsverkstad och en avdelning för avancerad metallbearbetning.

Vår produktion präglas av "Lean Production-filosofin". Det innebär att vi ständigt utvecklar våra metoder för att minimera kostnader och för att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet.

Vi har också ett mycket rationellt flöde för offerter, order, produktion, leveransplanering och leveransavisering. Vi ser information och tydlig dokumentation som en viktig del i produktionsflödet.

Copyright 2017 Åhmans i Åhus