// Våra lösningar inom hissinredning

Vi söker alltid den hisslösning som är bäst för dig

Paketlösningar eller speciallösningar för hisskorgar
Färdiga, snabba och kostnadseffektiva utbytespaket för standardhissar eller varsam hantverksmässig renovering av vackra sekelskifteshissar – vi har lösningarna och kompetensen i båda fallen.

Tiotusentals hissar i Sverige kommer de närmaste åren att behöva anpassas för att uppfylla föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt Boverket. Den största synbara förändringen är kravet på dörr i hisskorgar. Görs förändringar i styrsystem, maskineri eller korginredning krävs att korgdörr installeras samtidigt (enligt de så kallade H10-reglerna).

Korgbyte är oftast bäst
Står du inför en renovering eller modernisering ska du tala med din hissentreprenör om ett komplett korgbyte till lättviktskorg. Korgbyte är oftast den mest ekonomiska och smidigaste lösningen. Du slipper merkostnader för ombalanseringar och byte av mekanisk utrustning. Samtidigt blir stilleståndstiden minimerad och hisskorgen blir helt nytillverkad med alla moderna miljö- och energibesparande funktioner integrerade till fördel för fastighetsägaren.

Vi har skapat lösningar med lättviktskorgar, med trä eller stål-stomme, som i de flesta fall gör det möjligt att snabbt och smidigt byta ut hela hisskorgen till en ny med korgdörr utan att montera ny hisskorgen tyngre. På så sätt undviks dyra förändringar i övriga tekniska komponenter. Vid vissa renoveringsprojekt kan det räcka med att byta vägg-, tak- och golvbeläggning och eventuellt belysning samt vissa tillbehör för att få en hisskorg som upplevs som helt ny och som uppfyller alla säkerhetsregler.

Lean Production och sunt förnuft
Vi försöker alltid bidra till att du kan behålla så mycket som möjligt av befintlig teknisk utrustning som t. ex. gejdrar och bärram. På så sätt minimeras projektets miljöbelastning såväl som totalkostnad.

Vi prefabricerar våra leveranser så långt det är totalekonomiskt motiverat. Det sparar tid och kostnader vid platsmontaget.

Oavsett vilken lösning du väljer kommer du att vara stolt över resultatet i många, många år. Tala med din hissentreprenör för mer information om bästa lösningen för just din hissanläggning.

Copyright 2017 Åhmans i Åhus